Seštevki na slikah --- Uvod ---

Ta zbirka vaj vsebuje skupaj 29 nalog oz. matematičnih ugank, namenjenih utrjevanju osnovnih aritmetičnih operacij (seštevanje in odštevanje). Reševalec mora dopolniti mesta na sliki z ustreznimi števili iz pripravljenega seznama, tako da izpolni različne pogoje.

Številka v oklepaju pri imenu naloge pove število elementov, ki jih je potrebno pri tej nalogi vstaviti na pravo mesto. Večje število elementov pomeni zahtevnejšo nalogo. Na zahtevnost naloge pa lahko vplivamo tudi z drugimi nastavitvam: z vrsto števil (naravna, cela, ulomki...) in številom odvečnih elementov.


Črka H (7)

Dopolnite sliko z ustreznimi števili tako, da bo vsota števil ob vsaki enaka .


Metuljček (7)

Dopolnite sliko z ustreznimi števili tako, da bo vsota števil ob vsaki enaka .


Črka M (9)

Dopolnite sliko z ustreznimi števili tako, da bo vsota števil ob vsaki enaka .


Črka V (5)

Dopolnite sliko z ustreznimi števili tako, da bo vsota števil ob vsaki enaka .


Črka W (9)

Dopolnite sliko z ustreznimi števili tako, da bo vsota števil ob vsaki enaka .


Zvezda (7)

Dopolnite sliko z ustreznimi števili tako, da bo vsota števil ob vsaki enaka .


Kvadrat (8)

Dopolnite sliko z ustreznimi števili tako, da bo vsota števil ob vsaki enaka .


Križ (5)

Dopolnite sliko z ustreznimi števili tako, da bo vsota števil ob vsaki enaka .


Kocka (7)

Prazne kvadratke na sliki dopolnite s števili v modrih kvadratkih, tako da bo vsota vseh elementov na meji posameznega obarvanega območja enaka .


Kvadrat z diagonalami (9)

Prazne kvadratke na sliki dopolnite s števili v modrih kvadratkih, tako da bo vsota vseh elementov na meji posameznega obarvanega območja enaka .


Štirje kvadrati (9)

Prazne kvadratke na sliki dopolnite s števili v modrih kvadratkih, tako da bo vsota vseh elementov na meji posameznega obarvanega območja enaka .


Cikcak (8)

Dopolnite sliko z ustreznimi števili tako, da bo vsota števil ob vsaki enaka .


Hiša (8)

Prazne kvadratke na sliki dopolnite s števili v modrih kvadratkih, tako da bo vsota vseh elementov na meji posameznega obarvanega območja enaka .


Petkotnik (10)

Dopolnite sliko z ustreznimi števili tako, da bo vsota števil ob vsaki enaka .


Peterokraka (10)

Pripravljena števila razporedite na ustrezna mesta v sliki, tako da bo vsota števil na vsaki enaka .


Torta s tremi kosi (7)

Prazne kvadratke na sliki dopolnite s števili v modrih kvadratkih, tako da bo vsota vseh elementov na meji posameznega obarvanega območja enaka .


Torta s štirimi kosi (9)

Prazne kvadratke na sliki dopolnite s števili v modrih kvadratkih, tako da bo vsota vseh elementov na meji posameznega obarvanega območja enaka .


Piramida I (3)

Dopolnite sliko s pripravljenimi števili, tako da bo vsako število zgoraj enako vsoti dveh števil pod njim.


Piramida Ib (5)

Dopolnite sliko s pripravljenimi števili, tako da bo vsako število zgoraj enako vsoti dveh števil pod njim.


Piramida Ic (7)

Dopolnite sliko s pripravljenimi števili, tako da bo vsako število zgoraj enako vsoti dveh števil pod njim.


Piramida Id (9)

Dopolnite sliko s pripravljenimi števili, tako da bo vsako število zgoraj enako vsoti dveh števil pod njim.


Piramida II (6)

Dopolnite sliko s pripravljenimi števili, tako da bo vsako število zgoraj enako vsoti dveh števil pod njim.


Piramida IIb (9)

Dopolnite sliko s pripravljenimi števili, tako da bo vsako število zgoraj enako vsoti dveh števil pod njim.


Piramida III (10)

Dopolnite sliko s pripravljenimi števili, tako da bo vsako število zgoraj enako vsoti dveh števil pod njim.


Stol (6)

Dopolnite sliko z ustreznimi števili tako, da bo vsota števil ob vsaki enaka .


Trije kvadrati (8)

Prazne kvadratke na sliki dopolnite s števili v modrih kvadratkih, tako da bo vsota vseh elementov na meji posameznega obarvanega območja enaka .


Metuljček (5)

Prazne kvadratke na sliki dopolnite s števili v modrih kvadratkih, tako da bo vsota vseh elementov na meji posameznega obarvanega območja enaka .


Trikotnik (6)

Dopolnite sliko z ustreznimi števili tako, da bo vsota števil ob vsaki enaka .


Dva kvadrata (6)

Prazne kvadratke na sliki dopolnite s števili v modrih kvadratkih, tako da bo vsota vseh elementov na meji posameznega obarvanega območja enaka .