Gràfic d'una funció --- Introducció ---

Gràfic d'una funció és un exercici sobre gràfics de funcions reals d'una variable real. El servidor mostrarà el gràfic d'una funció f(x) però n'amagarà la seua expressió. Llavors amb l'ajuda d'una miniaplicació de java, et demanarà que dibuixis, amb el ratolí, el gràfic d'una altra funció tal com f(-x), 2f(x), f(x-1), etc (mira el menú de baix). T'adjudicarà una nota d'acord amb la precisió del teu dibuix.
Vous pouvez choisir le logiciel utilisé

L'exercici permet configurar els següents paràmetres.

Altres exercicis sobre : ava   gràfics   funcions