Tangent 2D --- Introducció ---

Aquest mòdul és un exercici clàssic de geometria plana. El servidor genera aleatòriament una corba plana (en forma cartesiana, paramètrica o polar d'acord amb la tria inicial), i presenta tant la seua equació com el seu gràfic. I demanarà trobar l'equació de la recta tangent o normal de la corba en un punt donat.


Aquest exercici accepta diferents paràmetres de configuració que determinen l'aspecte i el nivell de dificultat del problema plantejat.

Altres exercicis sobre : Tangent   derivades   corbes  


Description: trobar la recta tangent i/o normal d'una corba plana. This is the main site of WIMS (WWW Interactive Multipurpose Server): interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: wims, mathematics, mathematical, math, maths, interactive mathematics, interactive math, interactive maths, mathematic, online, calculator, graphing, exercise, exercice, puzzle, calculus, K-12, algebra, mathématique, interactive, interactive mathematics, interactive mathematical, interactive math, interactive maths, mathematical education, enseignement mathématique, mathematics teaching, teaching mathematics, algebra, geometry, calculus, function, curve, surface, graphing, virtual class, virtual classes, virtual classroom, virtual classrooms, interactive documents, interactive document, geometry, analysis, corba, corba plana, corba paramètrica, tangent, curves,parametric_curves