Gràfic de la derivada --- Introducció ---

Aquest mòdul és un exercici per tal de treballar el reconèixement gràfic de la derivada d'una funció.

El servidor us donarà la corba d'una funció contínua i derivable f(x) a l'interval [-2,2]. Aquesta funció es genera aleatòriament i no es mostra la seua expressió. Es presenten, llavors, altres corbes i heu de reconèixer entre elles la funció derivada f(x) (o una de f(x), f(x) ou f(x), segons la configuració de l'exercici). Per enviar la resposta, simplement pots clicar sobre la corba que pensis que és la correcta.

Configuració Tria el nivell de dificultat 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Menú detallat

Altres exercicis sobre : Funcions   Derivada  


Description: reconèixer el gràfic de la derivada d'una funció. This is the main site of WIMS (WWW Interactive Multipurpose Server): interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: wims, mathematics, mathematical, math, maths, interactive mathematics, interactive math, interactive maths, mathematic, online, calculator, graphing, exercise, exercice, puzzle, calculus, K-12, algebra, mathématique, interactive, interactive mathematics, interactive mathematical, interactive math, interactive maths, mathematical education, enseignement mathématique, mathematics teaching, teaching mathematics, algebra, geometry, calculus, function, curve, surface, graphing, virtual class, virtual classes, virtual classroom, virtual classrooms, interactive documents, interactive document, analysis, functions, graphing, derivative