Vergelijkingen --- Introductie ---

Deze module bevat oefenstof over het werken met vergelijkingen.
Gevraagd wordt een vergelijking via het slepen met de muis -met getallen en/of operators- te completeren.

Door gebruik te maken van de onderstaande instel-mogelijkheden, kan deze module oefeningen genereren voor de lagere school (bewerkingen met positieve getallen) , voor onderbouw (positief,negatief,breuken), voor de bovenbouw (wortels en complexe getallen) en hoger (vergelijkingen met meerdere variabelen)


2 termen

Maak de onderstaande vergelijking af.

=

Sleep de items met je muis naar de open plekken van de vergelijking.


3 termen

Maak de onderstaande vergelijking af.

=

Sleep de items met je muis naar de open plekken van de vergelijking.


3 termen met haakjes

Maak de onderstaande vergelijking af.

=

Sleep de items met je muis naar de open plekken van de vergelijking.


4 termen

Maak de onderstaande vergelijking af.

=

Sleep de items met je muis naar de open plekken van de vergelijking.


4 termen met 1 set haakjes

Maak de onderstaande vergelijking af.

=

Sleep de items met je muis naar de open plekken van de vergelijking.


4 termen met 2 sets haakjes

Maak de onderstaande vergelijking af.

=

Sleep de items met je muis naar de open plekken van de vergelijking.


5 termen

Maak de onderstaande vergelijking af.

=

Sleep de items met je muis naar de open plekken van de vergelijking.


5 termen met 1 set haakjes

Maak de onderstaande vergelijking af.

=

Sleep de items met je muis naar de open plekken van de vergelijking.


5 termen met 2 sets haakjes

Maak de onderstaande vergelijking af.

=

Sleep de items met je muis naar de open plekken van de vergelijking.


5 termen met 3 sets haakjes

Maak de onderstaande vergelijking af.

=

Sleep de items met je muis naar de open plekken van de vergelijking.


6 termen

Maak de onderstaande vergelijking af.

=

Sleep de items met je muis naar de open plekken van de vergelijking.


6 termen met 1 set haakjes

Maak de onderstaande vergelijking af.

=

Sleep de items met je muis naar de open plekken van de vergelijking.


7 termen

Maak de onderstaande vergelijking af.

=

Sleep de items met je muis naar de open plekken van de vergelijking.


8 termen

Maak de onderstaande vergelijking af.

=

Sleep de items met je muis naar de open plekken van de vergelijking.


Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent. .

Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.

Description: maak de vergelijking af, drag & drop oefeningen. This is the main site of WIMS (WWW Interactive Multipurpose Server): interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: wims, mathematics, mathematical, math, maths, interactive mathematics, interactive math, interactive maths, mathematic, online, calculator, graphing, exercise, exercice, puzzle, calculus, K-12, algebra, mathématique, interactive, interactive mathematics, interactive mathematical, interactive math, interactive maths, mathematical education, enseignement mathématique, mathematics teaching, teaching mathematics, algebra, geometry, calculus, function, curve, surface, graphing, virtual class, virtual classes, virtual classroom, virtual classrooms, interactive documents, interactive document, algebra,number, getal,optellen,vermenigvuldigen,aftrekken,delen,vergelijking,decimalen,breuken,gebroken,complex,wortel