Izbira premice --- Uvod ---

V ravninskih kartezičnih koordinatah premico običajno opi¹emo na enega od naslednjih načinov:

Pri tej vaji se učenec uči poiskati povezave med različnimi oblikami enačbe in grafom dane premice.

Izberite obliko vaje: .

Izberete lahko obliko enačbe premice:

(Če ne označite nièesar, bo program naključno izbiral različne oblike.)

©tevilo ponujenih odgovorov naj bo
Pravilni odgovor naj vsebovan med ponujenimi odgovori.
©tevilo vaj v posameznem nizu naj bo enako . (Ocena se pridobi ¹ele ob zaključku niza.)

D'autres vaje sur : premica   izbira   graf   enačba  


Description: prepoznavanje enaèbe in grafa premice v ravnini. This is the main site of WIMS (WWW Interactive Multipurpose Server): interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: wims, mathematics, mathematical, math, maths, interactive mathematics, interactive math, interactive maths, mathematic, online, calculator, graphing, exercise, exercice, puzzle, calculus, K-12, algebra, mathématique, interactive, interactive mathematics, interactive mathematical, interactive math, interactive maths, mathematical education, enseignement mathématique, mathematics teaching, teaching mathematics, algebra, geometry, calculus, function, curve, surface, graphing, virtual class, virtual classes, virtual classroom, virtual classrooms, interactive documents, interactive document, geometrija, algebra, premica, enaèba, graf