OEF kartezična premica 2D --- Uvod ---

Ta modul trenutno vsebuje 13 vaj o premicah v kartezični ravnini: naklon, razdalja, enačba, točke na premici, vzporednice in pravokotnice, preseki...

Razdalja točke in premice I

Premica v ravnini je določena z enačbo

 .

Kolikšna je razdalja med premico in točko ?


Razdalja točke in premice II

Premica je podana s parametričnimi enačbami:

, .

Izračunajte razdaljo med premico in točko .


Premica skozi dano točko I

Naj bo premica, določena z enačbo

.

Za katero vrednost števila premica vsebuje točko ?


Premica skozi dano točko II

Premica v ravnini je podana z enačbo

 .

Za katere vrednosti premica vsebuje točko ?


Vzporednica I

Premica je določena z enačbo

.

Poiščite enačbo njej vzporedne premice, ki vsebuje točko .


Vzporednica II

Naj bo ravninska premica, določena z enačbama:

 ,  .

Poiščite enačbo njej vzporedne premice, ki vsebuje točko .


Parametrična enačba v implicitno

Premica v ravnini je podana s parametričnima enačbama:

 ,  .

Zapišite enačbo te premice v implicitni obliki .


Pravokotnost I

Ravninska premica je določena z enačbo

 .

Določite enačbo njej pravokotne premice, ki vsebuje točko .


Pravokotnost II

Ravninska premica je določena s parametričnima enačbama

 ,  .

Določite enačbo njej pravokotne premice, ki vsebuje točko .


Iz dveh točk v enačbo

Neka premica v ravnini vsebuje točki ( , ) in ( , ). Zapišite njeno enačbo v implicitni obliki .

Točka na premici I

Premica v ravnini je določena z enačbo

 .

Za katero vrednost števila vsebuje točko ?


Točka na premici II

Ravninska premica je določena s parametričnima enačbama

, .

Za katero vrednost števila ta premica vsebuje točko ?


Točka in naklon

Določite enačbo premice v ravnini, ki vsebuje točko ( , ) in ima smerni koeficient enak k= .

Enačbo zapišite v implicitni obliki .

D'autres vaje sur : premica   kartezična geometrija  


Description: zbirka vaj o premicah v ravnini. This is the main site of WIMS (WWW Interactive Multipurpose Server): interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: wims, mathematics, mathematical, math, maths, interactive mathematics, interactive math, interactive maths, mathematic, online, calculator, graphing, exercise, exercice, puzzle, calculus, K-12, algebra, mathématique, interactive, interactive mathematics, interactive mathematical, interactive math, interactive maths, mathematical education, enseignement mathématique, mathematics teaching, teaching mathematics, algebra, geometry, calculus, function, curve, surface, graphing, virtual class, virtual classes, virtual classroom, virtual classrooms, interactive documents, interactive document, geometrija, algebra, premica, točka, naklon, enačba, razdalja