OEF vektorji 2D --- Uvod ---

Ta modul trenutno vsebuje 11 vaj o geometrijskih vektorjih v dvorazsežnem prostoru.

Ploščina paralelograma

Izračunajte ploščino paralelograma z oglišči

(,), (,), (,), (,).


Ploščina petkotnika

Izračunajte ploščino petkotnika ABCDE z oglišči

A(,), B(), C(), D(), E().


Ploščina štirikotnika

Izračunajte ploščino štirikotnika ABCD z oglišči

A(,), B(), C(,), D().

xrange -15,15 yrange -15,15 arrow -15,0,15,0,10,grey arrow 0,-15,0,15,10,grey linewidth 2 polygon red,,,,,,,, linewidth 4 points blue,,,,,,,,


Ploščina trikotnika

Izračunajte ploščino trikotnika z oglišči

(,) , (,) , (,) .


Kot

Dane so tri točke v ravnini:

, , .

Izračunajte kot (v zaokroženih stopinjah, med 0 in 180).


Kombinacija

Dana sta vektorja

v1 = (,), v2 = (,).

Izračunajte vektor

v = .


Kombinacija (3 vektorji)

Dani so vektorji

v1 = (,), v2 = (,), v3 = (,).

Izračunajte vektor

v = .


Linearno izražanje

Dana sta vektorja

v1 = (,), v2 = (,).

Izrazite vektor v=(,) kot njuno linearno kombinacijo:

v = av1 + bv2.


Dana skalarna produkta

Dana sta vektorja

v1 = (,), v2 = (,).

Določite vektor v z lastnostjo

vv1 = , in vv2 = .


Oglišče paralelograma

Določite četrto oglišče paralelograma ABCD, če so prva tri oglišča enaka

A(,) , B(,) in C(,).


Linearna relacija

Dani so vektorji

v1 = (,), v2 = (,), v3 = (,).

Poiščite 3 cela števila a,b,c, ki niso vsa enaka nič, tako da bo

a v1 + b v2 + c v3 = 0.

D'autres vaje sur : vektorji   vetorski prostori  


Description: zbirka vaj o geometrijskih vektorjih v dvorazsežnem prostoru. This is the main site of WIMS (WWW Interactive Multipurpose Server): interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: wims, mathematics, mathematical, math, maths, interactive mathematics, interactive math, interactive maths, mathematic, online, calculator, graphing, exercise, exercice, puzzle, calculus, K-12, algebra, mathématique, interactive, interactive mathematics, interactive mathematical, interactive math, interactive maths, mathematical education, enseignement mathématique, mathematics teaching, teaching mathematics, algebra, geometry, calculus, function, curve, surface, graphing, virtual class, virtual classes, virtual classroom, virtual classrooms, interactive documents, interactive document, algebra, linearna algebra, geometrija, vektor, vektrski produkt, skalarni produkt, linearna kombinacija, mnogokotnik, paralelogram, trikotnik