OEF permutacije --- Uvod ---

Ta modul trenutno vsebuje 42 vaj iz permutacij: različne oblike zapisa, cikli, transpozicije, slika, red, parnost, anagram. Vaje uporabljajo programsko opremo GAP. Zaradi težav s slovarjem naloge z anagrami v slovenščini ne delujejo pravilno.

Anagram (cikli)

Določite anagram besede

glede na permutacijo

Določite besedo, katere anagram glede na permutacijo


je

Anagram (seznam)

Določite anagram besede

glede na permutacijo

Določite besedo, katere anagram glede na permutacijo


je

Obratni anagram (cikli)

Določite anagram besede

glede na permutacijo

Določite besedo, katere anagram glede na permutacijo


je

Obratni anagram (seznam)

Določite anagram besede

glede na permutacijo

Določite besedo, katere anagram glede na permutacijo


je

Red (cikli)

Dana je permutacija .

Določite njen red.


Red (seznam)

Dana je permutacija .

Določite njen red.


Red in parnost (cikli)

Dana je permutacija .

Določite njen red.

Kakšna je njena parnost?


Red in parnost (seznam)

Dana je permutacija .

Določite njen red.

Kakšna je njena parnost?


Parnost (cikli)

Dana je permutacija .

Kakšna je njena parnost?


Parnost (seznam)

Dana je permutacija .

Kakšna je njena parnost?


Slika 3 (cikli)

Dana je permutacija .

Kakšna je množice M={} glede na to permutacijo?


Slika 4 (cikli)

Dana je permutacija .

Kakšna je množice M={} glede na to permutacijo?


Slika 5 (cikli)

Dana je permutacija .

Kakšna je množice M={} glede na to permutacijo?


Slika 3 (seznam)

Dana je permutacija .

Kakšna je množice M={} glede na to permutacijo?


Slika 4 (seznam)

Dana je permutacija .

Kakšna je množice M={} glede na to permutacijo?


Slika 5 (seznam)

Dana je permutacija .

Kakšna je množice M={} glede na to permutacijo?


Praslika 3 (cikli)

Dana je permutacija .

Kakšna je množice M={} glede na to permutacijo?


Praslika 4 (cikli)

Dana je permutacija .

Kakšna je množice M={} glede na to permutacijo?


Praslika 5 (cikli)

Dana je permutacija .

Kakšna je množice M={} glede na to permutacijo?


Praslika 3 (seznam)

Dana je permutacija .

Kakšna je množice M={} glede na to permutacijo?


Praslika 4 (seznam)

Dana je permutacija .

Kakšna je množice M={} glede na to permutacijo?


Praslika 5 (seznam)

Dana je permutacija .

Kakšna je množice M={} glede na to permutacijo?


Kvadriranje (cikli v cikle)

Naj bo permutacija množice {1,2,...,}.

.


Obrat (cikli v cikle)

Naj bo permutacija množice {1,2,...,}.

.


Prepis iz ciklov v seznam

Naj bo permutacija množice {1,2,...,}.

.


Kvadriranje (cikli v seznam)

Naj bo permutacija množice {1,2,...,}.

.


Obrat (cikli v seznam)

Naj bo permutacija množice {1,2,...,}.

.


Prepis iz seznama v cikle

Naj bo permutacija množice {1,2,...,}.

.


Kvadriranje (seznam v cikle)

Naj bo permutacija množice {1,2,...,}.

.


Obrat (seznam v cikle)

Naj bo permutacija množice {1,2,...,}.

.


Kvadriranje (seznam v seznam)

Naj bo permutacija množice {1,2,...,}.

.


Obrat (seznam v seznam)

Naj bo permutacija množice {1,2,...,}.

.


Transpozicije v cikle 4

Naj bo permutacija množice {1,2,...,}.

.


Transpozicije v cikle 5

Naj bo permutacija množice {1,2,...,}.

.


Transpozicije v cikle 6

Naj bo permutacija množice {1,2,...,}.

.


Transpozicije v cikle 7

Naj bo permutacija množice {1,2,...,}.

.


Transpozicije v cikle 8

Naj bo permutacija množice {1,2,...,}.

.


Transpozicije v seznam 4

Naj bo permutacija množice {1,2,...,}.

.


Transpozicije v seznam 5

Naj bo permutacija množice {1,2,...,}.

.


Transpozicije v seznam 6

Naj bo permutacija množice {1,2,...,}.

.


Transpozicije v seznam 7

Naj bo permutacija množice {1,2,...,}.

.


Transpozicije v seznam 8

Naj bo permutacija množice {1,2,...,}.

.


Description: zbirka vaj iz računanja s permutacijami. This is the main site of WIMS (WWW Interactive Multipurpose Server): interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: wims, mathematics, mathematical, math, maths, interactive mathematics, interactive math, interactive maths, mathematic, online, calculator, graphing, exercise, exercice, puzzle, calculus, K-12, algebra, mathématique, interactive, interactive mathematics, interactive mathematical, interactive math, interactive maths, mathematical education, enseignement mathématique, mathematics teaching, teaching mathematics, algebra, geometry, calculus, function, curve, surface, graphing, virtual class, virtual classes, virtual classroom, virtual classrooms, interactive documents, interactive document, algebra, permutacija, transpozicija, cikel, seznam, anagram, slika, praslika, produkt, red, potenca, parnost