Animirana zaporedja

To orodje omogoča izris in animacijo funkcijskih zaporedij in funkcijskih vrst. Z njim lahko vizualno predstavimo različne lastnosti in obnašanje teh zaporedij oziroma vrst.

Za prikaz številskih zaporedij in vrst pa raje uporabite orodje Izris zaporedja.

Če ne veste, kje začeti, si oglejte pripravljene primere.


Vnesite splošni člen funkcij za  :
un(x) = 
Število izrisanih členov: Začetni člen n = 

Lastnosti izrisa:

/robovilestvicamrežakoord. osi prosojno ozadjenesk. animacija
Da
Ne

Na sliko lahko dodate še referenčno funkcijo (npr. limito):


Description: animiran izris funkcijskega zaporedja ali vrste. This is the main site of WIMS (WWW Interactive Multipurpose Server): interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: wims, mathematics, mathematical, math, maths, interactive mathematics, interactive math, interactive maths, mathematic, online, calculator, graphing, exercise, exercice, puzzle, calculus, K-12, algebra, mathématique, interactive, interactive mathematics, interactive mathematical, interactive math, interactive maths, mathematical education, enseignement mathématique, mathematics teaching, teaching mathematics, algebra, geometry, calculus, function, curve, surface, graphing, virtual class, virtual classes, virtual classroom, virtual classrooms, interactive documents, interactive document, analiza, izris, graf, zaporedje, krivulja, vrsta, animacija, Taylor, Fourier