Izris zaporedja

To orodje omogoča grafičen prikaz členov zaporedja. Izris členov pogosto omogoča nazoren opis lastnosti zaporedja ali vrste, kot so naraščanje, padanje, konvergenca, stekališča.

S tem orodjem lahko narišete le zaporedja ali vrste s številskimi členi. Za prikaze funkcijskih zaporedij in vrst pa lahko uporabite orodje Animirana zaporedja.

Če ne veste, s čim začeti, si oglejte nekaj primerov.


Vnesite s splošnim členom
un = Pomoč

  členov, začenši z n =, na skali.

Velikost izrisa:   Slog točk: , .

Če želite izris rekurzivnega zaporedja, morate tukaj vnesti še ustrezno število začetnih členov, ločenih z vejico:

Pojasnilo.

Primeri.


Description: grafični prikaz členov zaporedja. This is the main site of WIMS (WWW Interactive Multipurpose Server): interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: wims, mathematics, mathematical, math, maths, interactive mathematics, interactive math, interactive maths, mathematic, online, calculator, graphing, exercise, exercice, puzzle, calculus, K-12, algebra, mathématique, interactive, interactive mathematics, interactive mathematical, interactive math, interactive maths, mathematical education, enseignement mathématique, mathematics teaching, teaching mathematics, algebra, geometry, calculus, function, curve, surface, graphing, virtual class, virtual classes, virtual classroom, virtual classrooms, interactive documents, interactive document, analysis, calculus, zaporedje, zaporedja, vrste, vrsta, konvergenca, graf