Linearni reševalec

To orodje je namenjeno reševanju sistemov linearnih enačb. Vaš sistem lahko vnesete na tri načine: Vaš sistem trenutno vnašate po enačbah. S klikom na zgornje povezave lahko izberete drug način vnosa.


Vnesite linearni sistem (vsako enačbo zapišite v svojo vrsto).


Opomba.

  1. Sistem lahko vsebuje parametre. V tem primeru vnesite imena parametrov, da jih računalo ne bo upošteval kot spremenljivke:

    (Imena ločite z vejico.)

  2. Če sistem vsebuje transcendentne funkcije, ga vnesite raje s kakšno drugo metodo.


Description: orodje za reševanje sistemov linearnih enačb. This is the main site of WIMS (WWW Interactive Multipurpose Server): interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: wims, mathematics, mathematical, math, maths, interactive mathematics, interactive math, interactive maths, mathematic, online, calculator, graphing, exercise, exercice, puzzle, calculus, K-12, algebra, mathématique, interactive, interactive mathematics, interactive mathematical, interactive math, interactive maths, mathematical education, enseignement mathématique, mathematics teaching, teaching mathematics, algebra, geometry, calculus, function, curve, surface, graphing, virtual class, virtual classes, virtual classroom, virtual classrooms, interactive documents, interactive document, algebra, linearna algebra, sistem, linearni sistem, matrika, linearne enačbe, reševanje