Afine enačbe --- Uvod ---

Afine prostore, kot so premice, ravnine in hiperravnine v večrazsežnem prostoru običajno podamo z nekaj točkami ali z enačbami v implicitni, eksplicitni ali parametrični obliki.

Pri tej vaji utrjujemo zapisovanje različnih oblik enačb. Z ustrezno izbiro nastavitev lahko bistveno vplivamo na zahtevnost nalog. Naloge z enačbo premice v ravnini bodo srednješolske, v višjih razsežnostih pa jih bo potrebno reševati z zahtevnejšimi orodji linearne algebre.

Opozorilo: Sistem ne vrne standardnih rešitev, saj te v splošnem niso enolične.

Vrsta podprostora: Ambientni prostor:

Oblika podatka:

Zahtevani opis:

Opozorilo:. Zahteva po celoštevilskih podatkih lahko precej oteži izračun.

D'autres vaje sur : premica   ravnina   hiperravnina   prostor   afina geometrija   enačba   točke  


Description: vaja iz zapisovanja različnih oblik enačbe premice in ravnine. This is the main site of WIMS (WWW Interactive Multipurpose Server): interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: wims, mathematics, mathematical, math, maths, interactive mathematics, interactive math, interactive maths, mathematic, online, calculator, graphing, exercise, exercice, puzzle, calculus, K-12, algebra, mathématique, interactive, interactive mathematics, interactive mathematical, interactive math, interactive maths, mathematical education, enseignement mathématique, mathematics teaching, teaching mathematics, algebra, geometry, calculus, function, curve, surface, graphing, virtual class, virtual classes, virtual classroom, virtual classrooms, interactive documents, interactive document, algebra, geometrija, afina geometrija, analitična geometrija, premica, ravnina, hiperravnina, prostor, enačba