Odvod (kviz) --- Uvod ---

Ta modul vsebuje 10 nalog v zvezi z osnovami odvajanja realnih funkcij. Students may use them as a training tool for a better memorization of the lesson, while teachers may put them into a work sheet with activated time limit, so that proficiency can be tested.

Enostavni odvodi I

Izračunajte odvod funkcije .

Verižno pravilo Ia

Naj bo odvedljiva funkcija z odvodom .

Izračunajte odvod funkcije .


Verižno pravilo Ib

Naj bo odvedljiva funkcija z odvodom . Izračunajte odvod funkcije .

Formule

Naj bosta in odvedljivi funkciji. Katere od naslednjih enakosti so ?

.
.
.
.


Ulomki I

Izračunajte odvod funkcije .

Ulomki II

Izračunajte odvod funkcije .

Rast in predznak

Naj bo odvedljiva funkcija na intervalu (a,b), katere odvod označimo z . Dopolnite:

Če za funkcijo velja, da , potem za funkcijo velja, da .

(Izberite najustreznejši odgovor.)


Odvod produkta I

Naj bo odvedljiva funkcija z odvodom .

Izračunajte odvod funkcije .


Odvod polinoma

Izračunajte odvod funkcije .

Osnovni odvodi I

Izračunajte odvod funkcije .

D'autres vaje sur : odvod   funkcija   analiza  


Description: osnovna vprašanja v zvezi z odvodi. This is the main site of WIMS (WWW Interactive Multipurpose Server): interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: wims, mathematics, mathematical, math, maths, interactive mathematics, interactive math, interactive maths, mathematic, online, calculator, graphing, exercise, exercice, puzzle, calculus, K-12, algebra, mathématique, interactive, interactive mathematics, interactive mathematical, interactive math, interactive maths, mathematical education, enseignement mathématique, mathematics teaching, teaching mathematics, algebra, geometry, calculus, function, curve, surface, graphing, virtual class, virtual classes, virtual classroom, virtual classrooms, interactive documents, interactive document, analysis, calculus, derivative, functions, tangent, odvod, funkcija, tangenta