Podmnožice grafično --- Uvod ---

Pri tej vaji se utrjuje razumevanje grafične predstavitve operacij z množicami: unija, presek, komplement. Potrebno je razpoznati grafični prikaz množice iz algebrske formule ali obratno.

Nastavitve vaje

Druge vaje z grafičnimi elementi.


Description: prepoznajte diagram podmnožice in ustrezno enačbo. This is the main site of WIMS (WWW Interactive Multipurpose Server): interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: wims, mathematics, mathematical, math, maths, interactive mathematics, interactive math, interactive maths, mathematic, online, calculator, graphing, exercise, exercice, puzzle, calculus, K-12, algebra, mathématique, interactive, interactive mathematics, interactive mathematical, interactive math, interactive maths, mathematical education, enseignement mathématique, mathematics teaching, teaching mathematics, algebra, geometry, calculus, function, curve, surface, graphing, virtual class, virtual classes, virtual classroom, virtual classrooms, interactive documents, interactive document, logic,, set_theory