Podmnožice grafično --- Uvod ---

Pri tej vaji se utrjuje razumevanje grafične predstavitve operacij z množicami: unija, presek, komplement. Potrebno je razpoznati grafični prikaz množice iz algebrske formule ali obratno.

Nastavitve vaje

Druge vaje z grafičnimi elementi.