Baze --- Uvod ---

Modul Baze trenutno vsebuje 8 vaj iz iskanja baze danega vektorskega podprostora. Podprostori so definirani na razliène naèine. Program upo¹teva vse pravilne odgovore, napaène pa komentira.

D'autres vaje sur : baze   vektorski prostori   linearna algebra  


Description: iskanje baz za razliène vektorske podprostore. This is the main site of WIMS (WWW Interactive Multipurpose Server): interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: wims, mathematics, mathematical, math, maths, interactive mathematics, interactive math, interactive maths, mathematic, online, calculator, graphing, exercise, exercice, puzzle, calculus, K-12, algebra, mathématique, interactive, interactive mathematics, interactive mathematical, interactive math, interactive maths, mathematical education, enseignement mathématique, mathematics teaching, teaching mathematics, algebra, geometry, calculus, function, curve, surface, graphing, virtual class, virtual classes, virtual classroom, virtual classrooms, interactive documents, interactive document, algebra,linearna algebra, vektorski prostor, podprostor, vektor, baza, ogrodje, razse¾nost, polinom, matrika, linearni sistem, jedro, linearna preslikava