Mnogožarek (Polyray)

To orodje z uporabo tehnike ray tracing (glej Povray) izriše ploskve, definirane z implicitnimi algebraičnimi enačbami. Za izrise najvišje kakovosti je potreben daljši čas, zato bodite potrpežljivi ali zahtevajte izrise v nižji ločljivosti.


Vnesite enačbo vaše ploskve: ( Primeri )

Enostavni meni. ( Popolni meni )


Description: izris implicitno podanih ploskev s tehniko ray tracing. This is the main site of WIMS (WWW Interactive Multipurpose Server): interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: wims, mathematics, mathematical, math, maths, interactive mathematics, interactive math, interactive maths, mathematic, online, calculator, graphing, exercise, exercice, puzzle, calculus, K-12, algebra, mathématique, interactive, interactive mathematics, interactive mathematical, interactive math, interactive maths, mathematical education, enseignement mathématique, mathematics teaching, teaching mathematics, algebra, geometry, calculus, function, curve, surface, graphing, virtual class, virtual classes, virtual classroom, virtual classrooms, interactive documents, interactive document, geometrija, algebra, algebraična geometrija, ploskev, sled, algebraična ploskev, algebraična enačba, izris, prikaz, implicitna enačba