Linearni reševalec

To orodje je namenjeno reševanju sistemov linearnih enačb. Vaš sistem lahko vnesete na tri načine: Vaš sistem trenutno vnašate po enačbah. S klikom na zgornje povezave lahko izberete drug način vnosa.


Vnesite linearni sistem (vsako enačbo zapišite v svojo vrsto).


Opomba.

  1. Sistem lahko vsebuje parametre. V tem primeru vnesite imena parametrov, da jih računalo ne bo upošteval kot spremenljivke:

    (Imena ločite z vejico.)

  2. Če sistem vsebuje transcendentne funkcije, ga vnesite raje s kakšno drugo metodo.