Polyray

This page uses the technique of ray tracing (via Povray) to plot algebraic surfaces, i.e., surfaces defined by implicit algebraic equations. This technique gives excellent results, but requires a relatively important amount of time for the computation. You are therefore asked to be patient, and not to ask for plots of too high quality (size and fluidity of animation).


Enter your equation for the surface: ( Examples )

Simple menu. ( Pass to expert menu )


Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent. .

Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.

Description: visualize implicit algebraic surfaces by ray tracing. This is the main site of WIMS (WWW Interactive Multipurpose Server): interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: wims, mathematics, mathematical, math, maths, interactive mathematics, interactive math, interactive maths, mathematic, online, calculator, graphing, exercise, exercice, puzzle, calculus, K-12, algebra, mathématique, interactive, interactive mathematics, interactive mathematical, interactive math, interactive maths, mathematical education, enseignement mathématique, mathematics teaching, teaching mathematics, algebra, geometry, calculus, function, curve, surface, graphing, virtual class, virtual classes, virtual classroom, virtual classrooms, interactive documents, interactive document, geometry, algebra, algebraic geometry, ray trace, algebraic surface, algebraic equation, plotter, graphing, implicit surface