Nastavitve WIMS

Ta stran vam omogoèa nastavitev dela s stre¾nikom WIMS po va¹ih ¾eljah.

Privzeti jezik

Mathematical formulas

Accessibility

You can modify space width beetween characters. Normal Spaced

The spaced mode may be better if you have some reading difficulties.

Ko najdete ustrezne nastavitve, shranite to povezavo med svoje zaznamke in jo uporabite pri naslednjih povezavah s stre¾nikom WIMS.