Equacions-Inequacions --- Introducció ---

Equacions-Inequacions és un exercici que proposa resoldre pas a pas una equació, una inequació o un sistema de dues equacions amb dues incògnites.


Altres exercicis sobre : sistemes d'equacions   equacions   inequacions