Funció quadràtica --- Introducció ---

Aquest exercici t'ajuda a reconèixer el gràfic corresponent a una funció, o la funció corresponent a un gràfic. Les funcions d'aquest exercici interactiu són funcions quadràtiques, és a dir, polinomis de segon grau.

En la configuració de l'exercici pots triar

Altres exercicis sobre : Gràfiques de funcions   Polinomis   Funció real