Gràfic de la suma --- Introducció ---

Gràfic de la suma és un exercici que treballa el reconèixement gràfic de la suma de funcions d'una variable real.

El servidor et donarà el gràfic de dues funcions f(x) i g(x), de les quals no es facilita la seua expressió. Llavors es presentaran un cert nombre d'altres gràfics, que corresponen a funcions tals com f(x)+g(x), f(x)g(x), f(x)+g(x), etc (mira el menú de sota). I tu hauràs de triar la que correspongui a la que et demanin a la pregunta. Per triar la resposta, simplement has de clicar sobre el gràfic que tu pensis que sigui el correcte.

L'exercici pot ser configurat amb els següents paràmetres.
La nota s'assigna només al final de la sessió.

Altres exercicis sobre : Gràfiques de funcions   Funcions