Gràfic de la multiplicació --- Introducció ---

Gràfic de la multiplicació és un exercici que treballa el reconèixement gràfic de la multiplicació de dues funcions d'una variable real. El servidor et donarà el gràfic de dues funcions f (x) i g(x), de les quals no es facilita la seua expressió. Llavors es presentaran un cert nombre d'altres gràfics, que corresponen a funcions tals com f(x)g(x), f(x)g(x), f(x)g(x+1), etc (mira el menú de sota). I tu hauràs de triar la que correspongui a la que et demanin a la pregunta. Per triar la resposta, simplement has de clicar sobre el gràfic que tu pensis que sigui el correcte.

L'exercici pot ser configurat amb els següents paràmetres.

Altres exercicis sobre : gràfic   funcions   multiplicació